vineri, 24 iulie 2009

rugaciune frumoasa !


Rugãciune
Doamne, dãruieşte-mi sã întâmpin cu linişte sufleteascã tot ce îmi va aduce ziua de azi.
Învredniceşte-mã să mã încredinţez întru totul voii Tale celei sfinte.
În tot ceasul zilei de astãzi povãţuieşte-mã şi în toate mã sprijineşte.
Orice veşti voi primi în timpul zilei, învaţã-mã sã le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare cã în toate este voia Ta cea sfântã.
Cãlãuzeşte-mi gândurile şi simţirile în toate cuvintele şi faptele mele.
În toate întâmplãrile neaşteptate, nu mã lãsa sã uit cã totul este trimis de către Tine.
Învaţã-mã sã mă port cu dreptate şi înţelepciune cu fiecare din mãdularele familiei mele duhovniceşti, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.
Doamne, dã-mi putere sã port osteneala zilei şi toate întâmplările din vremea ei.
Cãlãuzeşte-mi voia şi învaţã-mã sã mã rog, să cred, sã nãdãjduiesc, sã rabd, sã iert şi sã iubesc.
Amin.

miercuri, 8 iulie 2009

Cuvinte, flori si lumina ...un pic mai aproape de cer !
O fărâmă din inima ta

Povestea ne spune că: deşi nu ştim , avem ceva de dăruit fiecărui om, că totdeauna mai este o speranţă, că iubirea vindecă orice, că schimbarea începe cu noi înşine.

Un tânăr monah a întrebat un pustnic înţelept:
–Care este taina înţelegerii cu toţi oamenii?

Bătrânul pustnic l-a privit îndelung, s-a gândit o vreme în tăcere şi i-a răspuns:
–Să dăruieşti ceva, fiecărui om întâlnit în cale...

–Să dau de pomană?

–Să dăruieşti un zâmbet, o vorbă bună, o pâine...iubire, compasiune, înţelegere...adică o fărâmă din inima ta!

Spunem povestea: unui egoist, unui şef, părinte prea aspru,
cuiva care caută înţelegerea cu cei din jur,
cui vrea să facă bine şi nu ştie cum,