vineri, 24 iulie 2009

rugaciune frumoasa !


Rugãciune
Doamne, dãruieşte-mi sã întâmpin cu linişte sufleteascã tot ce îmi va aduce ziua de azi.
Învredniceşte-mã să mã încredinţez întru totul voii Tale celei sfinte.
În tot ceasul zilei de astãzi povãţuieşte-mã şi în toate mã sprijineşte.
Orice veşti voi primi în timpul zilei, învaţã-mã sã le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare cã în toate este voia Ta cea sfântã.
Cãlãuzeşte-mi gândurile şi simţirile în toate cuvintele şi faptele mele.
În toate întâmplãrile neaşteptate, nu mã lãsa sã uit cã totul este trimis de către Tine.
Învaţã-mã sã mă port cu dreptate şi înţelepciune cu fiecare din mãdularele familiei mele duhovniceşti, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.
Doamne, dã-mi putere sã port osteneala zilei şi toate întâmplările din vremea ei.
Cãlãuzeşte-mi voia şi învaţã-mã sã mã rog, să cred, sã nãdãjduiesc, sã rabd, sã iert şi sã iubesc.
Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu